Sprawy społeczne

Home / Sprawy społeczne

Brakuje krwi w szpitalach. Krwiodawcy poszukiwani

Małopolska znów przyzna Kryształy Soli dla Najlepszych NGO

O planach budowy Sądeczanki i pomocy w razie powodzi

Małopolskie wsparcie dla Proszowic

Kolejne promesy trafiły do olkuskich gmin

Małopolska szuka ludzi o dobrym sercu

Zmiany na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie

Podzielili się najcenniejszym darem

80. rocznica pierwszego transportu do Auschwitz z udziałem Prezydenta RP

Środki ochrony osobistej dla ośrodka w Jadownikach Mokrych