Sprawy społeczne

Home / Sprawy społeczne

List Intencyjny

Otwarto Ratusz w Muszynie

Rewitalizacja Rynku i nowa siedziba Muzeum Niepodległości w Myślenicach

8 edycja Festiwalu Zawodów w Małopolsce

Otwarcie agendy zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Miechowie

Marszałek Witold Kozłowski Święto Małopolski

List Intencyjny

#MłodziMałopolanie.EU

Święto Rodziny Zastępczej

Stabilizacja Osuwisk