Czekając na wiatr – to tytuł edukacyjnej wystawy, która została dzisiaj otwarta w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”. Tematyka ekspozycji koncentruje się wokół zanieczyszczenia powietrza w Polsce, a jej autorem jest krakowski artysta dr Tomasz Wełna. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.