W związku z przypadkami występowania koronawirusa Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zadecydował o wstrzymaniu egzaminowania kandydatów na kierowców. Od 12 marca decyzja dotyczy ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie.

Powyższa decyzja ma na celu zapobieganie rozprzestrzenienia się koronawirusa i wpisuje się w ogólne działania podejmowane przez Rząd i Władze województwa małopolskiego w tym zakresie.

O nowych terminach egzaminów, zainteresowane osoby zostaną poinformowane indywidualnie przez Ośrodki Ruchu Drogowego.

Wniesione opłaty za egzaminy zachowują ważność.