🏫 Przebudowa dawnej szkoły i dostosowanie jej do potrzeb ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami ♿ w Piwnicznej Zdroju, a także wyposażenie w nową windę budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych Szpitala im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – to tylko część zadań, które już wkrótce zostaną zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu w wysokości w sumie 330 tys. zł. 💰

Dofinansowanie zadań zostanie pokryte ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji województwa małopolskiego.