64 mln zł dzięki staraniom Zarządu Województwa Małopolskiego, trafi do gmin na projekty typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Od 16 września do 14 listopada małopolskie samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.