Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął oświadczenie w sprawie Apelu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Premiera i Rządu RP o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla turystyki. Stanowi ona 9% PKB w Małopolsce. Jest to kluczowa branża naszego regionu- mówi wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Tomasz Urynowicz.