Zarząd Województwa Małopolskiego zadbał o to, by w trakcie trwania pandemii żaden ze szpitali nie pozostał bez pomocy. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej udało się nie tylko zabezpieczyć placówki w środki ochrony osobistej, ale także doposażyć je w dodatkowy sprzęt. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem także otrzymał wsparcie. Sprawdziliśmy jak działa lecznica.