Bezpieczeństwo życia i ochrony zdrowia Małopolan jest jednym z głównych priorytetów polityki społecznej naszego województwa, realizowanych ostatnio poprzez Małopolską Tarczę Antykryzysową. W ramach instrumentów związanych z Tarczą samorząd województwa kładzie nacisk na działania profilaktyczne by jak najlepiej chronić dzieci, młodzież i dorosłych. Projekt Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan którego inicjatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie idealnie uzupełnia dotychczas podejmowane działania.