👨‍🏫 👩‍🏫 35 nauczycieli z całego świata, 📋 13 dni pobytu w Małopolsce, 7 dni warsztatów metodycznych, 📚 46 godzin zajęć edukacyjnych oraz wycieczki i wspólne spędzanie czasu – to wszystko w ramach odbywających się warsztatów języka polskiego 🇵🇱 dla nauczycieli polonijnych. Inicjatorem warsztatów oraz pobytu nauczycieli w Małopolsce jest Województwo Małopolskie. 🎓 🏫 🎒