🚴 1000 km ścieżek rowerowych to unikatowy w skali kraju plan Velo Małopolska realizowany przez samorząd województwa. 🚴‍♀️ Z każdym tygodniem przybywa ich głównie na wałach wzdłuż rzek dotąd kompletnie nie wykorzystanych. 🚵‍♀️ Zobaczcie i posłuchajcie opinii użytkowników nowych ścieżek rowerowych! 🚲