Finansowanie samorządów, możliwości i kierunki rozwoju oraz nowy podział kompetencji. 🌆 Samorządowe inwestycje ale i kwestie migracji ludzi czy ekologia 🍏 – to tylko niektóre z tematów dyskusji panelowych i nieformalnych spotkań podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. 🤝 Lokalni liderzy samorządowi i regionalni, przedstawiciele administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu spotkali się po raz piąty. 🏢