Prace plastyczne, literackie, multimedialne, a nawet scenariusze lekcyjne – w ten sposób uczestnicy konkursu „W hołdzie Polskiemu Papieżowi” pokazywali kim dla nich jest Jan Paweł II. Jak mówi pomysłodawca konkursu, projekt został stworzony po to, by przekazywać wiedzę i pamięć o Papieżu Polaku. I był odzew. Na konkurs nadpłynęło 30 prac, każda z nich była inna, ale wszystkie zostały nagrodzone.