W Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem zaprezentowano Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowe, obejmujące analizę układu drogowego w Pieninach. Plany są konstruowane tak, by usprawnić komunikację w regionie. Koncepcje mają zlikwidować trudności i pomóc mieszkańcom oraz turystom.