🗑️ 🚯 Odpady niebezpieczne i nielegalne śmieci pod specjalnym nadzorem samorządowych służb! ♺ Podejrzane i nieznanego pochodzenia transporty będą zatrzymywane i kierowane do specjalnie wyznaczonych trzech miejsc w Małopolsce w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. ♼ Tam po szybkim sprawdzeniu będą albo przekazane do utylizacji albo do recyklingu. ♻️