🏫 600 uczniów szkół podstawowych (w tym dotychczasowych gimnazjów) oraz szkół ponadpodstawowych 🎒 (w tym dotychczasowych ponadgimnazjalnych) – laureatów olimpiad, konkursów, turniejów oraz posiadający bardzo wysokie średnie ocen na świadectwie szkolnym spotkało się w pierwszy dzień po wakacjach. 📓

📚 Wielu z nich to stypendyści, których w całej Małopolsce jest 2800!📖