🚍 16 milionów złotych z ogólnopolskiej puli 800 milionów przypadnie Małopolsce na przywracanie lokalnych połączeń. 🚌

Samorządy, czyli władze miast, gmin i powiatów właśnie teraz w sierpniu powinny się starać o dofinansowanie nawet 90% kosztów komunikacji autobusowej. 🚏

Jest wiele miejsc, z których nie sposób wydostać się ani dojechać do nich żadnym autobusem, teraz ma się to zmienić. 🚐