Prawie 100 mln złotych dla niemal 8 tysięcy dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także ich rodziców! 👨‍👩‍👦‍👦 Taką pomoc otrzymają ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. 👍👍 Edukacyjne zajęcia, a także fachowe poradnictwo to tylko część z długiej listy tego co zostanie zrealizowane w aż 169 placówkach wsparcia dziennego w całej Małopolsce. 🧒👧👦