Z inicjatywy Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego w Nowym Sączu, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” a Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, umowa zakłada wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie kultury ludowej oraz budowania sokolnictwa w regionie.