Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla ponad 400 uczniów, wyposażenie pracowni szkolnych, a także ocieplenie kilku budynków publicznych na terenie gminy Miechów – m.in. takie efekty przyniosą dwie umowy o dotację, które podpisali Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski. Wartość obu inwestycji to w sumie prawie 5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi ponad 3 mln zł.