Blisko 60 milionów złotych to pomoc, jaką Województwo Małopolskie udzieliło przedsiębiorstwom turystycznym. Dzięki tym środkom udało się utrzymać 11 tysięcy miejsc pracy. Wysokość dotacji była uzależniona od ilości etatów, którą pracodawcy zdeklarowali zachować.