🏆🏆🏆 Nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności imienia Anny i Erazma Jerzmanowskich odebrał Prof. Adolf Juzwenko. Kapituła doceniła jego zaangażowanie w przywrócenie świetności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Adolf Juzwenko był dyrektorem tej niezwykle cennej dla narodowej kultury instytucji od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 🏆🏆🏆
Nagroda Jerzmanowskich została ustanowiona przed wojną. Jej przyznawanie wznowiono dziesięć lat temu. Patronem jest województwo Małopolskie.