Podhalańska Kolej Regionalna czyli szybkie, cykliczne i  bezpośrednie połączenie kolejowe z  Rabki-Zdroju do Zakopanego, integracja transportu kolejowego z  innymi środkami komunikacji, rozbudowa infrastruktury wokół dworców i  budowa parkingów typu parkuj i  jedź – wszystko to już w  niedalekiej przyszłości ma szansę na realizację. W Szaflarach marszałek Jacek Krupa oraz samorządowcy z  powiatów nowotarskiego i  tatrzańskiego podpisali porozumienie w  sprawie współpracy przy realizacji tego ważnego dla Podhala projektu.