🏥 Mammograf cyfrowy najnowszej generacji z wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i oprogramowaniem służy teraz do badań pacjentek w tarnowskim Szpitalu im. Św. Łukasza. 👩‍⚕️

👨‍⚕️ Prawie 1,5 milionowa inwestycja, na którą ponad 1 mln złotych przekazał samorząd województwa małopolskiego, objęła też remont i przebudowę pomieszczeń szpitala. ⚕️

Dodatkowe pieniądze na onkologię dostaną też inne szpitale w regionie!