Kto jest najlepszym bibliotekarzem Małopolski? 📚 Ten zaszczytny tytuł przez najbliższy rok będzie dzierżył Szef Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej Leszek Szafrański. 📗 Kapituła doceniła jego pracę na rzecz podniesienia poziomu czytelnictwa oraz liczne publikacje naukowe. 📘 Wyróżnienie podkreśla także znaczenie cyfrowego i internetowego oblicza małopolskich bibliotek. 📖 Ich pracownicy spotkali się świętować dzień bibliotekarze w Muzeum im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”. 📕