Kolejne kilometry obwodnic i tras rowerowych, innowacyjny projekt Tele-Anioł, inwestycje w szpitalach i instytucjach kultury, a także przygotowanie do budowy Małopolskiego Centrum Nauki i Centrum Muzyki – to jedne z najważniejszych przedsięwzięć, jakie zostały ujęte w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2018.