Marszałek Witold Kozłowski przed Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie zapowiedział wznowienie planowanych inwestycji w służbie zdrowia na terenie Małopolski. Chwilę później na ręce dyrektor lecznicy – Anny Czech, marszałek Kozłowski przekazał dwie umowy. Pierwsza z nich, warta 600 tysięcy złotych ma pomóc w stworzeniu dokumentacji na rozbudowę bloku operacyjnego, z kolei druga umowa warta 3,3 miliona złotych ma sfinansować modernizację Oddziału Dziecięcego i Oddziału Chirurgii Dziecięcej.