🏫 Jakość oświaty, nowoczesna szkoła oraz uczeń, nauczyciel i rodzic w systemie edukacji – to główne tematy, o których dyskutowano podczas obrad Małopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. 🎒Spotkanie konsultacyjne odbyło się w Tarnowie w ramach posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 👨‍🏫