📌 System inteligentnej odzieży, płaszcz przeciwdeszczowy, ścieżka moto-sensoryczna oraz nawigacja głosowa dla osób zależnych ♿ – to nowe pomysły, które w ramach Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych, wspierają osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. 💡 Koszt tego pilotażowego projektu to ponad 3 mln złotych. Na realizację każdego projektu można otrzymać grant w maksymalnej wysokości 100 tys. zł. 💰