Rower to nierozerwalna część holenderskiej kultury, a Polska coraz częściej jest postrzegana przez Holendrów jako atrakcyjna destynacja dla turystyki rowerowej. Aby zapewnić jak najszerszą promocję tras i szlaków rowerowych regionu, Małopolska prezentowała swoją ofertę na targach turystyki rowerowej i wędrownej w Utrechcie.