2017 rok Małopolska zamknęła z mocnym wynikiem turystycznym. Region odwiedziło aż 15,9 mln osób, czyli dokładnie o 1 mln więcej, niż rok wcześniej. W sumie pozostawili
oni w regionie blisko 13,5 mld zł. To tylko niektóre informacje, które płyną z najnowszego raportu z badania ruchu turystycznego w Małopolsce.