Województwo Małopolskie od 2015 roku realizuje Projekt zintegrowany LIFE. Jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza. Z programu są finansowani m.in. ekodoradcy. W ramach zapowiedzi rozszerzenia projektu, w Małopolsce wizytowali przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie całym programem finansowym LIFE.