Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pod nazwą „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”- dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytkowych obiektów małej architektury stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii, będących dziedzictwem narodowym położonym na obszarze województwa małopolskiego. ⛪ 🏚️ 🚧