W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego, odpowiedzialnego za rozdysponowanie środków unijnych, a także środków własnych na walkę z koronawirusem.