Już po raz 6. Województwo Małopolskie zdecydowało o  dofinansowaniu remontów zabytkowych kapliczek.  Dzięki temu kolejne kilkadziesiąt obiektów odzyska dawny blask.  Dzięki przyznanym dotacjom z  budżetu województwa na łączną wysokość 340 tys. zł uda się uratować 64 przydrożnych krzyży i  figur.