Już działa internetowy generator dla organizacji pozarządowych uruchomiony przez urząd marszałkowski województwa małopolskiego. Generator eNGO pozwoli prawidłowo przygotować ofertę na „małe granty” oraz założyć konto dla swojej organizacji pożytku publicznego. Jest to ważne, bo od 1 września wszystkie wnioski o dotacje obowiązkowo trzeba będzie składać przez internetowy generator.