Zarząd Województwa Małopolskiego stawia na rozwój naszego regionu, jednak bez współpracy z samorządowcami i miejscowymi przedsiębiorcami byłoby to trudne zadanie do zrealizowania. Dlatego wczoraj zostały wręczone promesy na dofinansowanie projektów badawczo–rozwojowych oraz edukacyjnych.