✅ Na Uniwersytecie Rolniczym najpierw zaprezentowano a później dyskutowano nad założeniami do jednego ze sztandarowych programów województwa Małopolskiego. ✅ EkoMałopolska to zbiór działań, jakie włodarze regionu podejmują w walce o czyste powietrze i lepszy stan środowiska. ✅ Debatę zorganizował Polski Klub Ekologiczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska UR.