Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w wysokości blisko 2 mln zł. dawna szkoła zyskuje nowe oblicze i funkcje. W Cikowicach (gm. Bochnia) otwarto budynek świetlicy multimedialnej. W uroczystym otwarciu zmodernizowanej placówki wzięła udział Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.