Edward Czesak z Zarządu Województwa Małopolskiego uroczyście wręczył nauczycielom certyfikaty z okazji ukończenia szkolenia z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej. Trzyetapowe szkolenie przeprowadzono w ramach projektu „Małopolska chmura edukacyjna. Nowy model nauczania”.