W 2017 roku udało się zrealizować mnóstwo projektów, mających decydujący wpływ na rozwój regionu, a dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom, Małopolska stała się jeszcze lepszym miejscem do życia.