Dzięki zaangażowaniu pracowników Katedry Elektrotechniki PWSZ w Tarnowie powstało stanowisko do pomiaru temperatury ciała na odległość, które zostanie zainstalowane w Szpitalu wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie. Wykorzystanie minikamery na podczerwień spowoduje, że wykrywanie osób z podwyższoną temperaturą będzie bezpieczniejsze i szybsze. System wzbogacono o alarm, który poinformuje dźwiękowo o „namierzeniu” osoby z podwyższoną temperaturą.