Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Sączu jest jedną z trzech instytucji realizujących Program Powszechnej Dwujęzyczności. Podczas spotkania z Martą Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego -oraz Dariuszem Styrną z Departamentu Edukacji w Małopolsce rozmawiano o tym jak ważne jest łączenie nauki z zabawą. Są już pierwsi chętni do udziału w projekcie.