Góry fascynują, przyciągają spokojem i pięknymi widokami na szlakach. Na ich szczytach człowiek czuje, że może sięgnąć chmur i być bliżej nieba. Warto jednak mieć na uwadze, że to wspaniałe działo natury, może być również bardzo groźne. Pamiętajmy o tym także latem.