🚸 🛑 1,5 mln zł. na doświetlenie, ustawienie alarmowych sygnalizatorów ostrzegawczych, oznakowanie i pomalowanie pasów – dodatkowe pieniądze samorząd województwa przeznaczył na poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach zwłaszcza na jednych z najruchliwszych w Polsce drogach wojewódzkich. 🚦🛣️