Jubileusz setnej rocznicy przyłączenia ziem orawskich do Polski, połączony z odsłonięciem obelisku z okazji jubileuszu 100-nych urodzin Jana Pawła II odbył się w minioną sobotę. Uroczystości rozpoczęto od Mszy Świętej w Kościele Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej. Po eucharystii nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie muru na Placu Piotra Borowego.