Województwo Małopolskie wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” wspólnie z 25 partnerami. Rozmawialiśmy m.in. z przedstawicielami Województwa Śląskiego, Ministerstwa Rozwoju oraz Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Małopolskę reprezentowali marszałkowskie Witold Kozłowski oraz Tomasz Urynowicz.