Radni PiS Stanisław Bukowiec i Marek Wierzba zostali wybrani na delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej podczas wyjazdowego posiedzenia Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w Niepołomicach. Związek Województw RP funkcjonuje od 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych