ℹ️ Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie czy kluby sportowe mogą ubiegać się o finansowe wsparcie projektów o dużych walorach artystycznych, promujących różnorodność kulturową regionu. ℹ️ Trwa nabór w konkursie Zarządu Województwa Małopolskiego pn. „Mecenat Małopolski”. Do rozdysponowania jest 2,6 mln złotych! 💰

Więcej informacji tutaj: https://bit.ly/2DqTzkD