Jest praca! TELE – ANIOŁ poszukuje pielęgniarzy, opiekunów medycznych, kwalifikowanych i środowiskowych np. w domach pomocy społecznej.👨‍⚕️👨‍⚕️👨‍⚕️
Poszukiwani są też wolontariusze, którzy gotowi są pomagać osobom niesamodzielnym w ich domach. Znacie kogoś takiego? Dajcie im znać!📇📇📇