Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 20 mln złotych ze środków unijnych na stypendia dla najlepszych uczniów z całej Małopolski. 💶💶💶 Oprócz wysokich wyników w nauce młodzież musi wykazać się szczególnymi osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych lub uczestnictwem w zajęciach na uczelniach wyższych. 📚 👩‍🏫 📝
O stypendia na rok szkolny 2018/2019 można starać się do 25 października 2018 r. 📅

Więcej informacji znajdziecie tutaj https://bit.ly/2A3EAeG